Více o účetnictví

Účetnictví slouží jako podklad pro rozhodování o budoucnosti firmy. Přesně zpracované účetnictví je jedním ze zdrojů dat pro efektivní řízení finančních toků a zdrojů firmy.

Klademe důraz na vedení účetnictví podle aktuálních legislativních předpisů.

Nabízíme 2 možnosti spolupráce:

Sdílené účetnictví

  • Sdílené účetnictví funguje na principu vzájemné kooperace klienta a externího subjektu.
  • Klient do systému zadává prvotní doklady (faktury, bankovní výpisy, pokladní doklady), my se staráme o pečlivé účtování dokladů.

Výhody:

  • Rychlé zpracování účetních dokladů,
  • On-line přístup klienta do účetnictví a k informacím o hospodaření firmy,
  • Doklady ve správě klienta.

 

Externí účetnictví

  • Externí účetnictví je vhodné pro firmy, které nemají zájem zřizovat pozici účetního.
  • Doklady si od Vás osobně převezmeme (případně zajistíme bezpečnou elektronickou cestu) a v předem dohodnutých intervalech je zpracujeme.

Výhody:

  • Úspora času,
  • Snížení mzdových nákladů a nákladů na vzdělání zaměstnanců účetního oddělení,
  • Eliminaci nákladů na výpočetní techniku a ekonomický systém,
  • Snížení chybovosti díky našim dlouholetým zkušenostem.