Blog

Univerzální importy a exporty – propojení s RAYNET

Naše řešení univerzálních importů bylo rozšířeno o možnost odesílat informace z Helios Orange a přijímat data z RAYNET CRM. Popis řešení : Program pro přenos dat se spouští na libovolném počítači nebo serveru, odkud lze spustit Helios Orange. Program se připojí k webové databázi Raynetu pomocí “API” a automaticky přenese data z Heliosu do Raynetu …

Číst více

eNeschopenka – nový modul v HELIOS Orange

E-Neschopenka je elektronický obraz klasické papírové neschopenky. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zahájí provoz tohoto systému od 1.1.2020 a bude se týkat pouze nemocí a úrazů.

Číst více

Kontaktujte nás