Více o mzdách

Nabízíme vám:

 • Zpracování podkladů pro výplatu mezd podle platné legislativy,
 • Zpracování a odevzdání výkazů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění,
 • Vypracování potvrzení o výdělku pro účely zaměstnanců (spořitelny, soudy, apod.)
 • Výpočet zákonného pojištění firmy včetně projednání na příslušné pojišťovně a sestavení příkazů k úhradě pojistného,
 • Vedení osobní evidence zaměstnanců vč. Školení, lékařských prohlídek, apod.
 • Vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení,
 • Evidence čerpání dovolené,
 • Účtování nároků pracovníků z pracovního poměru,
 • Vedení předepsané evidence pracovní neschopnosti,
 • Provádění ročního zúčtování daně,
 • Vypracování ročního hlášení o vyúčtování daně,
 • Vypracování motivačního a odměnového systému.