Zakázkový software

Tvorba zakázkového softwaru je nejdéle poskytovanou službou naší společností. Díky dlouholetým zkušenostem nabízíme řešení přesně podle požadavků zákazníka. Součástí provedení softwarového řešení je vypracování počátečních analýz problému, stanovení cenové kalkulace a časového plánu.

Případová studie

Pro společnosti Rina Europe s. r. o. jsme vytvořili softwarovou aplikaci pro plánování a sledování TPM (Total Productive Maintenance).

Funkčnost systému:

 • plánování pravidelných prohlídek strojů a zařízení,
 • evidence oprav a údržeb strojů a zařízení,
 • evidence práce potřebné na údržbu strojů – vymezení času stráveného zaměstnancem společnosti v rámci údržby,
 • odepisování vydaných náhradních dílů ze skladu,
 • evidence nákladů údržby na stroje,
 • tvorba reportů.

Přínosy pro společnost Rina Europe s. r. o.:

 • snížení poruchovosti strojů a zařízení
 • snížení času na seřízení a nastavení strojů a zařízení,
 • snížení prostojů v rámci poruch,
 • snížení zmetkovosti,
 • snížení nákladů na opravy strojů,
 • management náhradních dílů – snížení nákladů na skladování, řízení dle principu Just-In-Time,
 • tvorba standardů, směrnic, krizových plánů,
 • zlepšení pořádku na pracovištích,
 • zvýšení odborné způsobilosti relevantních zaměstnanců.