EDI

EDI (Electronic Data Interchange) je elektronická výměna dat, obchodních dokumentů, mezi partnery. Je součástí tzv. e-business.

Komunikace mezi obchodními partnery skrývá nepříliš nápadný, avšak velmi významný potenciál pro zvýšení produktivity. Každodenní činnosti v oblasti výměny informací s dodavateli, odběrateli nebo logistickými partnery jsou zpravidla považovány za neměnné a často jim není věnována dostatečná pozornost. Obsahují však celou řadu neefektivních nebo zcela zbytečných operací, které tvoří nezanedbatelný podíl na celkových nákladech a jsou do značné míry určující pro celkovou úroveň kvality obchodních procesů.

Cílem EDI je dosáhnout automatizace procesů a předcházet tak papírovým obchodním transakcím. EDI umožňuje předávat, kontrolovat a zpracovávat objednávky, faktury v reálném čase.

Prostřednictvím EDI lze řešit mnoho dalších obchodních procesů, včetně správy kmenových dat, zasílání elektronických dodacích listů, poskytování informací o zboží nebo zpracovávání požadavků na platby.

EDI je určeno podnikům o jakékoliv velikosti, v jakémkoliv průmyslovém odvětví, v jakékoliv zemi vyměňovat si obchodní data bez ohledu na to, jaké používají komunikační kanály, datové formáty a média.

Mezi hlavní přínosy patří:

  • úspory nákladů plynoucí ze snížení pracnosti při zpracování obchodních dokumentů
  • úspora papírů pro tisk a poštu
  • snížení ručního zadávání dat
  • automatizace procesů
  • všestranné zlepšení kvality a kontroly procesů (urychlení, snížení chybovosti, automatizované vyhodnocování apod.)
  • spolehlivý a bezpečný komunikační kanál pro výměnu obchodních dokumentů se všemi partnery
  • zcela nové možnosti při optimalizaci procesů spojených s tokem zboží
  • přenos informací v reálném čase

Můžete si vybrat několik možností využití nástrojů EDI v závislosti na velikosti podniku, technické infrastruktuře a množství vyměňovaných dokumentů. Malé a středně velké podniky s malým objemem dokumentů obvykle používají online portál EDI. Zřízení webového EDI je jednoduché a nákladově efektivní. Jediné, co vyžaduje, je přístup k Internetu.