ProNorm

Kalkulátor výrobních časů je vyvinut na základě praktických zkušeností technologů-normovačů a průmyslových inženýrů.

Kalkulátor výrobních časů je určen pro výrobní organizace všech typů (zakázková, malokusová i sériová výroba).

Databáze aplikace je velice rozsáhlá a obsahuje stovky základních normativů pro technologie v kovovýrobě, nábytkářského průmyslu, zpracování plastů a dalších oblastí zpracovatelského průmyslu.

Kalkulátor výrobních časů najde uplatnění ve všech útvarech technologické přípravy, a to jak ve fázi přípravy nabídkových cen, tak i ve fázi přípravy výroby.

Funkcionality

 • Import dat z ERP systému (kusovníky, postupy, číselníky operací, pracovišť apod.)
 • Systematická a variantní tvorba časových norem na jednotlivé operace a výrobky
 • Nastavení normativů dle podmínek a požadavků společnosti
 • Variantní tvorba TPV (kusovníky, postupy, kopírování postupů)
 • Hromadné úpravy normativních předpisů
 • Snadná správa normativní základny
 • Jemné a hrubé normativy dle podmínek společnosti
 • Konfigurátor přístupů a zobrazování
 • Převody jednotek
 • Export dat do struktury „.xls“, „xml“ a do ERP
 • Textové i grafické výstupy