Macs

MACS Controlling Suite je softwarový controllingový nástroj pro podporu operativního i strategického plánování a vyhodnocování. Zahrnuje řízení nákladů a výnosů k dosažení ziskovosti.

Cílem produktu je uspořádat data z mnoha nestrukturalizovaných zdrojů a nastavit komplexní vzájemné vztahy. Ve sjednoceném systému je proces plánování daleko snazší a podnikání je řízeno úspěšně.

MACS Controlling Suite je komplexní řešení podnikatelských potřeb v oblasti měření výkonu a analýz. Zahrnuje řízení nákladů a výnosů k dosažení ziskovosti a hraje klíčovou roli na cestě k provozní dokonalosti. Je to softwarový controllingový nástroj pro podporu operativního i strategického plánování a vyhodnocování výrobků, zakázek, projektů.

MACS Controlling Suite nachází praktické využití nejen ve výrobních firmách, ale také v oblasti služeb. Je vhodný pro středně velké a velké firmy. Jeho předností je adaptovatelnost s libovolnými podnikovými informačními systémy.

 

Více informací na stánkách výrobce